กฟภ.ฟื้นฟูระบบจ่ายไฟ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายมนูญ จันทรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยถึงสถานการณ์ของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ว่า ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการงดจ่ายไฟในช่วงอุทกภัยเกือบครบสมบูรณ์ทุกพื้นที่แล้วพร้อมกันนี้ ยังได้ส่งทีมงานเจ้าหน้าที่เข้าไปฟื้นฟูซ่อมแซมระบบ ติดตั้งหม้อแปลง เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า มีศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ และ จะมีการติดตามสถานะการจ่ายไฟตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกพื้นที่ร่วมกับทางจิตอาสา พร้อมดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้วย มีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่ยังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้

เนื่องจากอยู่ในทางน้ำไหล ถนนตัดขาด เสาไฟฟ้าล้มชำรุด จากดินสไลด์ ซึ่งทาง กฟภ.จะเร่งดำเนินการเข้าซ่อมแซมและฟื้นฟูทันทีเมื่อสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ตามปกติรวมถึงจะมีการจะพิจารณาผ่อนผันขยายระยะเวลาในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าหลังครบกำหนดตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าในพื้นที่ประสบภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่การเดินทางทำได้ค่อนข้างลำบาก สืบเนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้

ตั้งแต่วันที่ 1-18 ม.ค. ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากมีระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความเสียหาย มีเสาไฟฟ้าล้มชำรุดประมาณกว่า 400 ต้น จากดินสไลด์ ถูกน้ำกัดเซาะ เนื่องจากอยู่ในทิศทางน้ำไหล สายไฟฟ้าขาด กฟภ.ต้องงดจ่ายไฟ ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการงดจ่ายไฟ 275,040 ราย ซึ่ง กฟภ. จ่ายไฟคืนแล้ว 274,996 ราย คงเหลือ 44 ราย ที่ กฟภ. จะเร่งดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ตามปกติ

‘ในหลวง’ พระราชทานถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังวัดมหิสสราราม หมู่ที่ 10 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา

โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอรับเสด็จ ทั้งนี้ นายจำเริญ ได้กราบทูลถวายรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่า สืบเนื่องจากฝนได้ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 2-7 ม.ค. 60 ทำให้พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันใน 23 อำเภอ 163 ตำบล 1,513 หมู่บ้าน มีผู้ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 795,000 คน 248,000 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 ราย ยังความเสียหายต่อครอบครัวที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร การปศุสัตว์ การประมง และรวมไปถึงสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบ “ซิงเกิลคอนมานด์” เพื่อบูรณาการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที โดยจัดให้มีศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราว จัดครัวประกอบเลี้ยง แจกจ่ายถุงยังชีพ และน้ำดื่ม จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดอาหารสัตว์ จัดชุดซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถ จยย. แก่ราษฎร และทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในพื้นที่น้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 15 อำเภอ ยังมีน้ำท่วมขัง 8 อำเภอ ได้แก่ ชะอวด หัวไทร ปากพนัง เฉลิมพระเกียรติ เชียรใหญ่ พระพรหม ทุ่งสง และ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ความตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรทุกคน จึงมีรับสั่งให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนพระองค์มาแจกถุงยังชีพ ซึ่งในเบื้องต้นมี จำนวน 1,000 ชุด จากนั้นได้พระราชทานถุงชีพแก่ผู้แทนผู้ประสบอุทกภัยผู้ชาย 10 คน และผู้หญิง 10 คน และพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ ผวจ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป

ท่ามกลางความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดสเปน พร้อมพระราชทานข้าวผัดที่ทรงประกอบและปรุงด้วยพระองค์เองให้กับราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วย ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในการนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย.

ชาวพังงาผวากองทัพหนอนคันบุกบ้านไม่ทราบสาเหตุ

ชาวพังงา ผวา กองทัพหนอนคันบุกบ้าน ไม่ทราบสาเหตุ เจ้าหน้าที่เร่งช่วยฉีดทำลาย
นายวีระศักดิ์ พวงจิตร กำนันตำบลกระโสม ได้รับแจ้งจากนางสำลี ธวาดิตร์ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/5 ม.8 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ว่า ขณะนี้ตนเองและเพื่อนบ้านใกล้เคียงอีกจำนวน 5 ครัวเรือน กำลังได้รับความเดือดร้อนจากกองทัพหนอนคัน ที่มาวางไข่และฝักตัว

บริเวณต้นไม้ข้างบ้าน จึงเดินทางเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.กระโสม และนำยาฆ่าแมลงมาฉีดพ่นตามต้นไม้ รวมถึงรอบตัวบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้หนอนบุกเข้ามาในบ้าน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน แต่ต้องรอดูอีกระยะว่าหนอนจะตายหมดหรือไม่ โดยหากไม่หมด จะกลับมาฉีดพ่นยาซ้ำอีกครั้ง พร้อมกับแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมว่ายังมีพื้นที่ใดอีกบ้าง

ด้าน นางสำลี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตนเองไม่เคยเห็นว่ามีหนอน จนกระทั่งหมดหน้าฝน ได้มีหนอนจำนวนมากเกาะอยู่บนต้นไม้ข้างบ้าน ขณะที่บางส่วนชักใยลงมาด้านล่าง และทุกครั้งที่มีลมพัดมาหนอนจำนวนมากจะถูกพัดลอยมาตามลมเข้าบ้าน สร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นอย่างมาก เพราะตนเองแพ้ขนหนอน เมื่อถูกจะมีอาการคันเกิดเป็นผื่นแดง ช่วงแรกต้องกวาดเอาหนอนออกจากบ้านทุกวัน จนไม่กล้าเปิดประตูและหน้าต่างบ้าน เคยใช้ยาฆ่าแมลงมาฉีดพ่นรอบบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้หนอนบุกเข้ามาในบ้าน แต่ทั้งนี้ก็ยับยั้งได้ชั่วคราว ไม่นานหนอนก็มาอีก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่มาให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือชาวบ้านด้วย

“แพทริเซีย” หวานซ่อนเปรี้ยว ถือโอกาสโตแล้วเซ็กซี่ได้

อาจจะคุ้นชินลุคส์หวานๆมานาน ถึงคราวนางเอกดาวรุ่ง แพทริเซีย กู้ด ก้าวข้ามความเขิน ประเดิมโชว์ความเซ็กซี่หอมปากหอมคอ ขึ้นปกนิตยสาร MiX ฉลองครบรอบ 10 ปี เซ็กซี่เป็นที่แรก

เจ้าตัวเผยว่า “ยอมรับว่าครั้งแรกที่ MiX ติดต่อมาตื่นเต้นมาก ก็บอกคุณแม่ว่า SAY YES คือไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ต้องปฏิเสธและพอได้มาร่วมงานก็สนุกและประทับใจ มีการเตรียมงานดีมาก ทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม รวมถึงคอนเซปต์ ต้องบอกว่าถือเป็นการครบรอบ 10 ปีที่ยิ่งใหญ่ แพทได้เป็นส่วนหนึ่งในโอกาสนี้ และเป็นครั้งแรกของแพทด้วยที่ถ่ายแบบในคอนเซปต์ที่โตขึ้นแต่ก็มีหลายอารมณ์ผสมกันนะคะ ทั้งเท่ หวานและเซ็กซี่ แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือ สีแดงสีที่เป็นตัวแทนของ MiX ซึ่งถือเป็นสีที่ทรงพลังมาก

ที่สำคัญแพทตั้งใจในการถ่ายแฟชั่นเซตนี้มาก ต้องบอกว่าอินเนอร์มาเต็ม แต่ต้องรักษาภาพให้ไม่ดูหวานมาก แพทจะเป็นคนมีลักยิ้ม ถ้าอินเนอร์เรารู้สึกหวาน เราก็จะแสดงสีหน้าออกมา ซึ่งก็จะออกมาแบบสวย น่ารักไปเลย ไม่ต่างกับการแสดงละครเลย ก็อยากให้ติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ”