การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ในปริมาณที่เหมาะสมกับการออกกำลังกาย เพศ อายุ และสุขภาพ

• ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดโรคอ้วน

• ควบคุมน้ำตาลและไขมันในเลือดไม่ให้เกิดโรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูง

• ควบคุมความดันโลหิตสูงในเกณฑ์ปกติ ไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง

• เคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับสุขภาพในทุกวัน

• ไม่สูบบุหรี่ เลิกบุหรี่ทันที

• จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด