การดูแลรักษาโรคไต

แนวทางการรักษาโรคไต คือ การกำจัดของเสียที่สะสมในร่างกายเพื่อให้เหลืออยู่ในเกณฑ์ที่อวัยวะต่างๆของเราสามารถทำงานได้อย่างใกล้เคียงปกติให้ดีที่สุด การรักษาสาเหตุ การรักษาประคับประคองตามอาการ และการผ่าตัดเปลี่ยนไต
    1. การกำจัดของเสียออกจากร่างกาย คือ การล้างไตหรือการฟอกไต และการควบคุมอาหารและของบริโภคต่างๆ เพื่อลดอัตราการสะสมของของเสีย
   2. การรักษาควบคุมสาเหตุ เช่น รักษาควบคุมโรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง
   3. การรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น การให้ยาบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน การให้ยาแก้คัน ตามอาการที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ เป็นต้น
   4. การผ่าตัดเปลี่ยนไต แพทย์จะพิจารณาผ่าตัดเปลี่ยนไตได้  ต้องในเมื่อไตของท่านไม่สามารถทำงานได้อีกแล้ว ถึงจะทำการผ่าตัดเปลี่ยนไตให้ทันที

การป้องกันโรคไต คือ การกินอาหารจืด จำกัดการกินอาหารเค็ม และการหลีกเลี่ยงสา เหตุ/ปัจจัยเสี่ยงต่างๆอื่นๆที่ป้องกันได้ที่กล่าวแล้วในหัวข้อ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งที่สำคัญ คือ การป้องกัน
1. โรคเบาหวาน
2. โรคความดันโลหิตสูง
3. โรคไขมันในเลือดสูง
4. โรคอ้วน
5. โรคหัวใจ