การป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

โรคกระเพาะอาหารอักเสบเกิดได้หลายสาเหตุ อย่างไรก็ตามยังไม่มีของสรุปยืนยันสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด การป้องกันจึงควรหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร และระมัดระวังในการรับประทานยาในกลุ่มบรรเทาอาการปวด ซึ่งพบได้มากในการเกิดโรคนี้

โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการดูแลความสะอาดของร่างกาย รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงหยุดพฤติกรรมที่ส่งผลให้อาการแย่ลง ตามคำแนะนำต่อไปนี้

  • ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือจับสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่อาจปะปนเข้าไปในร่างกาย
  • เลือกรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนของเชื้อโรค
  • รับประทานอาหารให้ตรงเวลา ในปริมาณที่พอดีในแต่ละมื้อ ช่วยให้การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารเป็นไปตามปกติ

  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่กระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองภาษาอังกฤษต่อกระเพาะอาหารบ่อย ๆ เช่น อาหารรสจัด อาหารประเภททอด อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดสูงหรือมีไขมันมาก
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอดี เพราะอาจก่อให้เกิดความผิดปกติของเยื่อบุกระเพาะอาหารได้ง่ายขึ้น
  • หากิจกรรมที่ทำให้เกิดความผ่อนคลาย เพื่อลดภาวะความเครียดที่มีส่วนกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารให้มากขึ้น
  • ผู้ที่รับประทานยาในกลุ่มบรรเทาอาการปวด ปวดข้อ ปวดกระดูก โดยเฉพาะยาแอสไพริน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงปริมาณการใช้และความเหมาะสม