การหลีกเลี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร

การหลีกเลี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร

การหลีกเลี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร

การป้องกันหลีกเลี่ยงโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร สามารถทำได้ไม่ยาก เพียงปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่สุขลักษณะ และรักษาสุขอนามัยไม่รับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคเจือปน หากจะแยกเป็นข้อควรปฏิบัติมีดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดจ้าน
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่สุก
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีโอกาสปนเปื้อนสารเคมี หรือสารพิษต่างๆ
  • รักษาความสะอาดในการรับประทานอาหาร เช่น ทำความสะอาดภาชนะให้สะอาด ล้างมือให้สะอาด รับประทานน้ำดื่มสะอาด
  • การรับประทานผัก ผลไม้ แต่ต้องล้างให้สะอาดโดยไม่มียาฆ่าแมลงเจือปนอยู่
  • การพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด และรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลาปฏิบัติตามแค่นี้ก็ไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะ