ปัจจัยเสี่ยงจากโรคไต

                                                                                                                 เรามาศึกษาปัจจัยที่เสี่ยงเป็นโรคไตเบื้องต้นกัน

สาเหตุของโรคไตเฉียบพลัน ซึ่งเป็นโรคพบได้น้อยมาก แต่ส่วนมากจะเป็นกับผู้สูงอายุมากกว่า เช่น ไตขาดเลือดจากร่างกายเสียเลือดมาก ไตได้รับบาดเจ็บโดยตรง (เช่น จากอุบัติเหตุ) ภาวะขาดน้ำรุนแรง ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เช่น ยาแก้ปวดบางชนิด ยาปฏิชีวนะบางชนิด สารทึบแสง/สีที่ฉีดในการวินิจฉัย โรคด้วย เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเอมอาร์ไอ
สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตเรื้อรัง มีได้หลากหลาย ที่พบบ่อยที่สุด คือ จากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน และโรคหัวใจ นอกจากนั้น เช่น

  • โรคนิ่วในไต
  • ไตติดเชื้อแบคทีเรีย
  • โรคออโตอิมมูน/โรคภูมิต้านตนเอง
  • กินอาหารเค็ม เพราะเกลือโซเดียมสูงในเลือด เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
  • โรคมะเร็ง โดยมักเกิดจากโรคมะเร็งชนิดต่างๆแพร่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง แล้วต่อมน้ำเหลืองเหล่านี้มีขนาดโตจนกดเบียดทับท่อไต ส่งผลให้เกิดมีการเพิ่มความดันในไต ไตบวม และเซลล์ไตเสียการทำงานในที่สุด
  • โรคทางพันธุกรรม เช่น มีถุงน้ำมากมายในไตทั้งสองข้าง (Polycystic kidney disease)