ปัจจัยเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร

ปัจจัยเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคทางเดินระบบอาหาร ที่สำคัญที่สุด คือ ขาดการสาธารณสุขที่ดี โดย เฉพาะในเรื่องของน้ำดื่ม น้ำใช้ รวมทั้งการไม่มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และขาดสุขอนามัยพื้นฐาน นอกจากนั้น ได้แก่

การที่เรากินอาหารไม่สะอาด ปรุงดิบ หรือสุกๆดิบๆ หรือ อาหารค้าง อาหารแช่แข็งที่ไม่ปรุงให้สุก
เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด ไม่เคี้ยวแล้วกลืนเลย
กินอาหารแต่ละมื้อในปริมาณมากเกินควร ทำให้รบบอาหารนั้นย่อยยากในลำไส้เรา
กินอาหารที่มีรสจัดเผ็ดมาก
กินอาหารขาดสายใยอาหาร
ดื่มสุรา
สูบบุหรี่