ปัจจัยเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร

ปัจจัยเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร

ปัจจัยเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคทางเดินระบบอาหาร ที่สำคัญที่สุด คือ ขาดการสาธารณสุขที่ดี โดย เฉพาะในเรื่องของน้ำดื่ม น้ำใช้ รวมทั้งการไม่มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และขาดสุขอนามัยพื้นฐาน นอกจากนั้น ได้แก่

  • การที่เรากินอาหารไม่สะอาด ปรุงดิบ หรือสุกๆดิบๆ หรือ อาหารค้าง อาหารแช่แข็งที่ไม่ปรุงให้สุก
  • เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด ไม่เคี้ยวแล้วกลืนเลย
  • กินอาหารแต่ละมื้อในปริมาณมากเกินควร ทำให้รบบอาหารนั้นย่อยยากในลำไส้เรา
  • กินอาหารที่มีรสจัดเผ็ดมาก
  • กินอาหารขาดสายใยอาหาร
  • ดื่มสุรา
  • สูบบุหรี่

    **ตัวอย่างที่เรายกมานี้ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเกิดเป็นโรคระบบทางเอินอาหาร ที่เราใช้ดำรงในการใช้ชีวิตประจำวันทุกวัน **