โรคภัยไข้เจ็บ

1.โรคหลอดเลือดหัวใจ

2.โรคระบบประสาท

3.โรคมะเร็ง

4.โรคทางเดินหายใจ

5.โรคระบบทางเดินอาหาร

6. โรคติดเชื้อ

7.โรคระบบต่อมไร้ท้อ

8.โรคไต

9.โรคภูมิแพ้

10.โรคพยาธิ