โรคระบบทางเดินอาหาร

โรคระบบทางเดินอาหาร

 

 

 

1.โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) หมายถึง โรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (coronary artery) ตีบหรือตันในร่างกายเรา การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจส่วนใหญ่เกิดจากไขมันและเนื้อเยื่อสะสมในผนังขอ…

 

โรคภัยไข้เจ็บ

1.โรคหลอดเลือดหัวใจ

2.โรคระบบประสาท

3.โรคมะเร็ง

4.โรคทางเดินหายใจ

5.โรคระบบทางเดินอาหาร

6. โรคติดเชื้อ

7.โรคระบบต่อมไร้ท้อ

8.โรคไต

9.โรคภูมิแพ้

10.โรคพยาธิ