โรคระบบทางเดินอาหาร

2. โรคระบบทางเดินอาหาร

โรคระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินอาหาร คือ อวัยวะของร่างกายของเรา ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งรวมทั้งการดูดซึม และการขับถ่าย อวัยวะดังกล่าว ได้แก่ ปาก คอหอย กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อนก็อาจจัดอยู่ในระบบนี้ด้วย อาการที่พบบ่อยในโรคระบบทางเดินอาหารมีดังนี้

โรคระบบทางเดินอาหาร
ปวดท้องเนื่องจากแผลเพปติก
(peptic ulcer)

มักมีอาการปวดหรือแน่นบริเวณยอดอก และมีความสัมพันธ์กับอาหารที่กิน อาการปวดมักหายไป เมื่อกินยาที่มีฤทธิ์ทำลายกรด หากแผลเพปติกนั้นมีความรุนแรงและลึก ความสัมพันธ์กับอาหารดังกล่าวอาจหายไป ทำให้ผู้ป่วยปวดท้องตลอดเวลา และอาจปวดร้าวไปถึงกลางหลัง ในผู้ป่วยที่เป็นแผลหรือมีการอักเสบของส่วนล่างของหลอดอาหาร อาจมีอาการแสบท้อง เมื่อถูกกรด เช่น เวลาอาเจียน เป็นต้น

โรคกระเพาะอาหารอักเสบ

กระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน
มักเกิดจากการกินสารที่ระคายเคือง เช่น แอลกอฮอล์ กรดเข้มข้น โซดา น้ำอัดลม เป็นต้น พิษจากอาหารซึ่งมีบัคเตรี เช่น สตาฟิโลค็อกไซ เป็นต้น ยา เช่น ซาลิซิเลต (salicylates) เป็นต้น โรคติดเชื้อเฉียบพลัน ที่ทำให้มีไข้ เช่น ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น และจากการลุกลามโดยตรง จากเชื้อบัคเตรีที่ทำให้เกิดหนอง เช่น สเตร็ปโตค็อกไซ เป็นต้น ผู้ป่วยมักมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และแน่นท้อง เข้าห้องน้ำบ่อย อาเจียนอาจมีเลือดปน อาการดังกล่าวมักหายไปได้เองภายใน ๒-๓ วัน ถ้าผู้ป่วยไม่กินสิ่งระคายเคือง หรือหลบหลีกสาเหตุต่างๆที่ทราบ การรักษาอื่นๆ เป็นการรักษาตามอาการ เช่น ให้เลือด ถ้ามีอาการอาเจียนเป็นเลือด เป็นต้น

โรคระบบทางเดินอาหาร

กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง
มักทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารเหี่ยว สาเหตุที่สำคัญที่สุด คือ พิษสุราเรื้อรัง ซึ่งมีผลทำให้ความสามารถในการสร้างสิ่งขับหลั่งต่างๆ ของกระเพาะอาหารเสียไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรดเกลือเพปซิน (pepsin) และอินทรินซิกแฟกเตอร์ (intrinsic factor) อาการที่เกิดขึ้นได้แก่ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และแน่นท้อง ซึ่งเป็นอาการเสมือนหนึ่งอาหารไม่ย่อย ผู้ป่วยควรได้รับคำแนะนำให้หยุดสุราโดยเด็ดขาด ผู้ป่วยที่มีสาเหตุทางจิตใจ ก็ควรได้รับการบำบัดเช่นกัน การรักษาอื่นๆ เป็นการรักษาตามอาการ โรคกระเพาะอาหารอักเสบชนิดที่เยื่อบุหนาขึ้น

โรคระบบทางเดินอาหาร