สมุนไพรพิชิตโรคเบาหวาน

วิธีการดูแลรักษาโรคเบาหวานที่สำคัญคือการคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่าง เช่น การออกกำลังกายเพื่อให้อินซูลินทำงานได้ดีขึ้นและช่วยคุมน้ำหนัก การกินอาหารเพื่อให้ได้ทั้งพลังงานและผลดีต่อสุขภาพ การกินยาอย่างถูกต้…

"สมุนไพรพิชิตโรคเบาหวาน"

ขมิ้นชัน ยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร

ขมิ้นชัน ชื่อวิทยาศาสตร์    Curcuma longa Linn., Curcuma domesticaVal. ชื่อท้องถิ่น          ขมิ้น (ทั่วไป) ขมิ้นแกง ขมิ้นหยวก ขมิ้นหัว (เชียงใหม่) ขี้มิ้น หมิ้น(ใต้) ตายอ (กะเหรี่ยง-กำแพงเพชร) สะยอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ลักษณะของพืช ขมิ้นมีถิ่นกำเน…

"ขมิ้นชัน ยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร"