ปัจจัยที่สามารถเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยที่สามารถเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ได้แก่       1.1 ประวัติครอบครัว หากมีบุคคลในครอบครัว เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นโรค…

"ปัจจัยที่สามารถเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ"