เสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อม

เสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อม 7 ปัจจัยเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อมg-clubonline.net 1. พันธุกรรม : และความผิดปกติแต่กำเนิดบางชนิด เช่น ขา หรือเข่าผิดรูป 2. อายุ : เมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของกระดูกอ่อนก็ลดลง 3. เพศ : นอกจากนี้ ผู้หญิงที่ม…

"เสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อม"